Akademia Orła to stowarzyszenie, które powstało 7 listopada 2004 roku po to, by realizować cele społeczne głównie młodzieży, ale nie tylko.

 

Podstawowym przedmiotem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integralnego rozwoju  człowieka, mająca wymiar społeczny, wychowawczy, formacyjny, oświatowy oraz charytatywny. Działalność realizowana jest  poprzez:

                - prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

                - prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

                - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

                - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

                - kultywowanie i promowanie szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji narodowej,

                - prowadzenie działalności na rzecz ochrony przyrody oraz zabytków kultury materialnej,

                - prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych,

                - promocja i organizacja wolontariatu,

                - współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, kierującymi się w swoim działaniu podobnymi celami.
Lorem ipsum dolor sit amet, constetur
ipiscing elite tiam vestibulum aliquam ligula
in eleifendonec feugiat sapien pulvinar.

Lorem ipsum dolor sit amet, constetur
ipiscing elite tiam vestibulum aliquam ligula
in eleifendonec feugiat sapien pulvinar.

Lorem ipsum dolor sit amet, constetur
ipiscing elite tiam vestibulum aliquam ligula
in eleifendonec feugiat sapien pulvinar.